Algemene voorwaarden Massagepraktijk Petra van Baar hodn "Massage Heiloo" 

statutair gevestigd op de Nijverheidsweg 25, 1851 NW Heiloo. - versie 22218

 

1/ Om massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen, word iedere nieuwe cliënt eenmalig gewezen op deze voorwaarden. Waarmee u zonder nadrukkelijk protest voor aanvang van de behandeling stilzwijgend mee instemt.

2/ Voor en eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren.

 

3/ Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

 

4/ Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere en/of gebruikt u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

 

5/ Massagepraktijk Petra van Baar zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door de arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

 

6/ Massagepraktijk Petra van Baar onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. 

 

7/ Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Sportmassage, Triggerpointtherapie, Manuele lymfedrainage, Acupressuur en Guasha.

 

8/ De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van de diensten van massagepraktijk Petra van Baar en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 

- letsel, ontstaan voor/tijdens/na deelneming /gebruikmaking aan/van behandelingen en /of diensten.

 

- schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 

- beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

 

9/ Gemaakte afspraken kunnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. 

 

10/ Gemaakte afspraken welke binnen 24 uur geannuleerd worden, zullen volledig aan u worden doorberekend. 

- Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken -

 

11/ Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling heeft gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf fijner om de behandeling te ondergaan.

 

12/ Het verrichten van erotische massages behoort niet tot ons aanbod. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.

 

Wederzijds respect en vertrouwen in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

Ik heet u dan ook van harte welkom om een afspraak te maken als u instemt met deze voorwaarden.